top of page

Privacybeleid

Ingangsdatum: DECember  7,  2019

ODD games Pty Ltd ("ons", "wij" of "onze") exploiteert aanvragen (hierna de "dienst" genoemd).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en de keuzes die u hebt gekoppeld aan die gegevens.

We gebruiken uw gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de dienst, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben de in dit privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

Definities

Service

Service is de applicatie uitgevoerd door ODD games Pty Ltd

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu die kan worden geïdentificeerd uit die gegevens (of van die en andere informatie, hetzij in ons bezit of waarschijnlijk in ons bezit komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld ofwel gegenereerd met behulp van de service of vanuit de service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een pagina bezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw apparaat worden opgeslagen (computer of mobiel apparaat).

Data controller

Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt of moeten worden behandeld.

In het kader van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerkers (of dienstverleners)

Gegevensverwerker (of dienstverlener): een natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

We kunnen de diensten van verschillende dienstverleners gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

Betrokkene (of gebruiker)

Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze dienst en is het onderwerp van persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruiken van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres

 • Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing-of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U zich afmelden voor het ontvangen van een of alle van deze berichten van ons door de afmeldlink of de instructies in een e-mail die we verzenden te volgen.

Gebruiksgegevens

Wanneer u met een mobiel apparaat toegang tot de service hebt, kunnen we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, uw besturingssysteem, het type Internet browser dat u gebruik, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens ("gebruiksgegevens").

Locatiegegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("locatiegegevens"). We gebruiken deze gegevens om functies van onze service te bieden, om onze service te verbeteren en aan te passen.

U Locatieservices in-of uitschakelen wanneer u onze service op elk gewenst moment gebruikt via de instellingen van uw apparaat.

Tracking cookies gegevens

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en we hebben bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificator kunnen bevatten. Cookies worden vanuit een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Andere trackingtechnologieën worden ook gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren.

U uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, u bepaalde gedeelten van onze service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessie cookies. We gebruiken sessie cookies om onze service te bedienen.

 • Voorkeurs cookies. Wij gebruiken voorkeurs cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

 • Beveiligings cookies. Wij gebruiken beveiligings cookies om veiligheidsredenen.

 • Advertentie cookies. Advertentie cookies worden gebruikt om u te dienen met advertenties die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses.

Gebruik van gegevens

ODD games Pty Ltd gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te leveren en te onderhouden

 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service

 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service wanneer u ervoor kiest om dit te doen

 • Om klantenondersteuning te bieden

 • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze service kunnen verbeteren

 • Om het gebruik van onze service te monitoren

 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken

 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die we aanbieden die vergelijkbaar zijn met die welke u al hebt gekocht of waarover u hebt gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u uit de Europese economische ruimte (EER) komt, is ODD games Pty Ltd de wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die in dit privacybeleid wordt beschreven, afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen. ODD games Pty Ltd kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren

 • U ons toestemming hebt gegeven om dit te doen

 • De verwerking is in onze legitieme belangen en wordt niet overschreven door uw rechten

 • Voor doeleinden van betalingsverwerking

 • Om te voldoen aan de wet

Bewaring van gegevens

ODD games Pty Ltd bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleid te handhaven.

ODD games Pty Ltd zal ook gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Doorgifte van gegevens

Uw informatie, inclusief persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar en bijgehouden op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheids jurisdictie bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan afwijken van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Australië bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonsgegevens, overdragen naar Australië en deze daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

ODD games Pty Ltd zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn met inbegrip van de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als ODD games Pty Ltd betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen kennisgeving doen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderhevig zijn aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan ODD games Pty Ltd verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

ODD games Pty Ltd kan uw persoonsgegevens bekendmaken in de goede trouw overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Om de rechten of eigendom van ODD games Pty Ltd te beschermen en te verdedigen

 • Om mogelijke wanpraktijken in verband met de dienst te voorkomen of te onderzoeken

 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen

 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of de methode van elektronische opslag is 100% veilig. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid inzake "do not track"-signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

We bieden geen ondersteuning voor do not track ("DNT"). Do not track is een voorkeur die u in uw webbrowser instellen om websites te informeren die u niet wilt volgen.

U do not track in-of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese economische ruimte (EER), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. ODD games Pty Ltd streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u wilt worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens we over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Het recht om de informatie die we over u hebben te openen, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen openen, bijwerken of aanvragen. Als u deze acties niet zelf uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen. Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw gegevens te laten rectificeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.

Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, waar Odd games Pty Ltd zich op uw toestemming heeft gebaseerd om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese economische ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en individuen gebruiken om onze service (' service providers ') te faciliteren, de service namens ons te leveren, servicegerelateerde services uit te voeren of ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet voor enig ander doel te onthullen of te gebruiken.

Analytics

We kunnen externe dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze service te monitoren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die door Google wordt aangeboden en die het websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze service te volgen en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U zich afmelden voor bepaalde Google Analytics-functies via de instellingen van uw mobiele apparaat, zoals de advertentie-instellingen van uw apparaat of door de instructies te volgen die door Google zijn verstrekt in hun privacybeleid:

https://Policies.Google.com/privacy?hl=en

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google gaat u naar de webpagina met privacyvoorwaarden van Google:

https://Policies.Google.com/privacy?hl=en

Google-signalen

Google-signalen zijn geavanceerde advertentiefuncties die via Google Analytics worden benaderd met het oog op verbeterde advertentie-en rapportagefuncties, alleen voor gebruikers die advertenties personaliseren hebben ingeschakeld. U de advertenties die u ziet nuttiger maken of advertenties ontvangen die specifiek voor u zijn door de advertenties die u hier ziet te beheren; https://support.Google.com/ads/answer/2662856?co=GENIE.platform%3DAndr oid&hl=en&OCO=0

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google gaat u naar de webpagina met privacyvoorwaarden van Google:

https://Policies.Google.com/privacy?hl=en

Firebase

Firebase is een Analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. U zich afmelden voor bepaalde Firebase-functies via de instellingen van uw mobiele apparaat, zoals de advertentie-instellingen van uw apparaat of door de instructies te volgen die door Google zijn verstrekt in hun privacybeleid:

https://Policies.Google.com/privacy?hl=en

We moedigen u ook aan om het beleid van Google voor het beschermen van uw gegevens te bekijken: https://support.Google.com/analytics/answer/6004245. Voor meer informatie over het type informatie dat Firebase verzamelt, gaat u naar de webpagina met privacyvoorwaarden van Google:

https://Policies.Google.com/privacy?hl=en

 

Unity Analytics

Unity Analytics wordt geleverd door Unity Technologies.

Voor meer informatie over wat voor soort informatie Unity Analytics verzamelt, u terecht op hun privacybeleid pagina: hhttps://unity3d.com/legal/privacy-policy

Reclame

We kunnen externe dienstverleners gebruiken om advertenties aan u te tonen om onze service te helpen ondersteunen en onderhouden.

AdMob door Google

AdMob by Google wordt geleverd door Google Inc.

U zich afmelden voor de AdMob by Google-service door de instructies te volgen die door Google worden beschreven:

https://support.Google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Voor meer informatie over hoe Google de verzamelde informatie gebruikt, gaat u naar de pagina ' hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites of app van onze partners gebruikt ': http://www.Google.com/policies/privacy/partners/  of ga naar het privacybeleid van Google:  http://www.Google.com/policies/privacy/

Facebook-advertenties

Facebook-advertenties worden geleverd door Facebook.

Je je afmelden voor de Facebooks-advertenties  van Facebook  door de instructies te volgen die worden beschreven door de instructies van Facebook te volgen:  https://www.Facebook.com/Help/568137493302217

Voor meer informatie over Facebook, ga naar Facebook privacy policy: https://www.facebook.com/about/basics/manage-your-

privacy?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=ofa

Unity-advertenties

Unity-advertenties worden geleverd door Unity Technologies.

U zich afmelden voor Unity Ads service door de instructies te volgen zoals beschreven door Unity Technologies op hun privacybeleid pagina:

https://unity3d.com/legal/privacy-policy

Voor meer informatie over Unity Technologies u terecht op Unity Technologies privacybeleid: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

Gedrags remarketing

ODD games Pty Ltd maakt gebruik van remarketingdiensten om op websites van derden aan u te adverteren nadat u onze service heeft bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en weer te bieden op basis van uw eerdere bezoeken aan onze service.

 

Google Ads (AdWords)

Google Ads (AdWords) Remarketing-service wordt geleverd door Google Inc. U zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google display Network-advertenties aanpassen door naar de pagina met Google Adsinstellingen te gaan: http://www.Google.com/Settings/Ads

Google raadt ook aan om de Google Analytics opt-out browser add-on- https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout  -voor uw webbrowser te installeren.

Google Analytics opt-out browser add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google gaat u naar de webpagina met privacyvoorwaarden van Google:

https://Policies.Google.com/privacy?hl=en

Facebook

Facebook Remarketing service wordt aangeboden door Facebook Inc.

U meer te weten komen over op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door deze pagina te bezoeken:

https://www.Facebook.com/Help/164968693837950

Volg deze instructies van Facebook om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van Facebook:

https://www.Facebook.com/Help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de zelfregulerings principes voor online

Gedragsadvertenties die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U zich ook afmelden van Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital

Advertising Alliance in de USA http://www.aboutads.info/choices/, de Digital

Advertising Alliance of canada in Canada  http://youradchoices.ca/  of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe  http://www.youronlinechoices.EU/, of u afmelden via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.Facebook.com/privacy/explanation

Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen de dienst. In dat geval maken wij gebruik van diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers waarvan het gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt beheerst door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige afhandeling van betalingsinformatie te garanderen.

De betalingsverwerkers waarmee we samenwerken zijn:

Apple Store in-app-betalingen

Hun privacy policy kan worden bekeken op https://www.Apple.com/legal/privacy/en-ww/

In-app-betalingen voor Google Play Hun privacy policy kan worden bekeken op https://www.Google.com/policies/privacy/

Links naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze service heeft geen betrekking op iemand jonger dan 13 jaar (' kinderen ').

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de leeftijd van 13. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd updaten. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We laten u dit weten via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bijwerken bovenaan dit privacybeleid.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid periodiek te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden gepost.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

• Per e-mail: enquiries@oddgames.com.au

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Twitter Social Icon
bottom of page